23/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการสุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing

19/06/2020

9 มาตรการเปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ของมหาวิทยาลัยมหิดล

19/06/2020

น้องๆ อยากให้ห้องเรียนออนไลน์ของน้องเป็นอย่างไร

19/06/2020

4 เพลย์ลิสต์น่าเรียนรู้จากช่อง YouTube Channel: We Mahidol

19/06/2020

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากช่องทางสื่อสารทางการของมหาวิทยาลัย

19/06/2020

ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2563

19/06/2020

9 ขั้นตอนสมัครทุนกยศ./กรอ.สำหรับเด็กมหิดล 63

10/06/2020

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL

10/06/2020

แจ้งเลื่อนวันประกาศผล โครงการ HAPPY INSIDE : Write a Short Story สุขใจที่ปลายปากกา เป็นวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563