มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ ที่ไม่ควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามพื้นที่และวิทยาเขตต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการเรียนการสอนนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้

บริการสุขภาพทางกาย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.หน่วยสุขภาพศาลายา ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2849 4529 – 30

2.คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บทางด้านกล้ามเนื้อเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2441 4296 – 8 ต่อ 105

บางกอกน้อย

1.หน่วยสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้บริการตรวจรักษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2419 7389

พญาไท

1.หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการตรวจรักษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2200 4031 หรือ 0 2200 3835

2.หน่วยบริการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการเวลา 09.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 5000 ต่อ 5203

3.หน่วยบริการสุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการเวลา 12.00 – 13.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2246 1225 – 31 ต่อ 5210

4.สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการยาโดยเภสัชกร ตั้งอยู่ที่ คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2644 4609

วิทยาเขตกาญจนบุรี

1.หน่วยสุขภาพวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 3458 5068

บริการสุขภาพทางใจ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.ศูนย์ให้คำปรึกษาและนันทนาการ MU Friends ให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ให้บริการเวลา 09.00 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 0 2849 4538 Hotline 0 8874 7385

2.คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ให้บริการคำปรึกษาสุขภาวะทางใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 09 4461 2407 (สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์ได้)

สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

1.โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3.โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4.โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

6.ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ วิทยาเขตนครสวรรค์

สถานพยาบาลเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

1.โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม

2.โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง จ.นครสวรรค์

4.โรงพยาบาลพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

5.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

6.โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

แหล่งเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (Mahidol ERT) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาบ้านลีลาวดี (หอ 10) (หมุดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/ptvPwFXbx5a2abEfA)

2.Mahidol University BLS Training Center เป็นสถานที่ให้บริการทดสอบการฝึกปฏิบัติการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และใช้งานเครื่อง AED (Automatic External Defibrillator) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาบ้านลีลาวดี (หอ 10) (หมุดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/qmffAybJHT6yvKfL9)

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save