ข่าวทุนวิจัย

March 18, 2024

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภท Research Project Grant (หมายเลขประกาศทุน RFA-DK-25-013)

March 18, 2024

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภท Research Project Grant (หมายเลขประกาศทุน PAR-24-112)

March 18, 2024

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการ Cycle II/2024 ประเภท Research Project – Cooperative Agreements (หมายเลขประกาศทุน PAR-24-100)

March 18, 2024

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการ Cycle I/2024 ประเภท Exploratory/Developmental Research Grant (หมายเลขประกาศทุน PAR-24-111)

March 18, 2024

วช. ประกาศรับผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China-Thailand Think Tank Forum)

March 15, 2024

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567