ข่าวทุนวิจัย

November 3, 2022

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

October 31, 2022

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

October 26, 2022

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2566

October 20, 2022

Medical Research Council (MRC) เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Applied Global Health Research

October 20, 2022

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2566

October 20, 2022

ERC เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภท Synergy Grants 2023