ข่าวทุนวิจัย

February 17, 2023

แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research (amfAR) เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Target Grants

February 13, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

February 6, 2023

Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Discovery Research ประเภท Career Development Awards

January 31, 2023

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

January 31, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

January 30, 2023

แหล่งทุน IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Using the iron isotope dilution technique to assess the influence of inflammation on long term iron absorption and loss”