ข่าวทุนวิจัย

January 26, 2023

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ในด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

January 24, 2023

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Conducting Public Health Research with Universities in Thailand”

January 23, 2023

NSTDA: International Funding Opportunities for Researchers in Thailand

January 23, 2023

EURAXESS ASEAN Flashnote: New Year, New Opportunities: Explore the 5 EU Missions, New Bauhaus, MSCA Handbook for Staff Exchanges and more!

January 23, 2023

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

January 20, 2023

e-Asia JRP in the collaborate with PMU-B: Announcement 12th Joint Call for proposal to be submitted by 28 April 2023, 17:00 (BKK time)