บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2566
December 16, 2022
NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)”
December 20, 2022

NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ “Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Not Allowed)”

แหล่งทุน National Institutes of Health (NIH) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภท Research Project Grant รอบ Cycle I/2023 หัวข้อ “Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Not Allowed)” หมายเลขประกาศทุน PAR-22-242

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-242.html

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์การจัดส่งข้อเสนอ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 และจัดส่งส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566