ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

August 22, 2019

Grant for Japan – related Research Projects

August 19, 2019

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

August 19, 2019

IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies

August 16, 2019

กิจกรรม “Entre Talk” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำธุรกิจ Startup

August 15, 2019

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

August 9, 2019

Falling Walls Lab Competition 2019