ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

July 29, 2021

(ขยายระยะเวลาเปิดรับ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้แผนงาน RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565

July 7, 2021

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

July 7, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [July 5, 2021]

July 1, 2021

วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

July 1, 2021

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

July 1, 2021

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565