ข่าวทุนวิจัย

September 21, 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

September 21, 2023

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน RESEARCH ENVIRONMENTS GRANTS 2023-2024

September 21, 2023

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปี 2567

September 18, 2023

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568

September 14, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

September 11, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก