กองกิจการนักศึกษา มหิดล

คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก รวมจนถึงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของชีวิตที่สำคัญ ที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตจริงในอนาคตต่อไป ทั้งทางด้าน พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมต่างๆ โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ค่านิยมของสังคม การรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ล่อแหลมให้วัยรุ่น วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและเจริญเติบโตไปผิดทาง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น (Teenage pregnancy) , ปัญหาการติดยาเสพติด , ปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ , ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกับกองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดตั้ง “คลินิกวัยทีน” ขึ้น โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1. การรู้จักตนเอง (กายภาพ)

1.1.  ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI

1.2.  ตรวจระดับความหนาของชั้นไขมัน

1.3.  การเจริญเติบโตและการดูแลตัวเอง

1.4.  ความรู้เรื่องยาทำสวย และเวชสำอาง

1.5.  โรคผอม (มีด้วยหรือ?)

2. เรื่องของหญิงๆ ชายๆ

2.1.  รูปร่างและการเปลี่ยนแปลง เรื่องสิวสิว

2.2.  การให้คำปรึกษาสุขภาวะทางเพศและการคุมกำเนิด

2.3.  การให้คำปรึกษาเรื่องความรัก

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

3. สุขภาวะทางใจ

3.1.  เรามีความเครียดระดับไหน

3.2.  นอนไม่หลับทำอย่างไร?

3.3.  สัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ

3.4.  ทำไมอารมณ์ผิดปกติง่าย ปกติหรือเปล่า?

3.5.  พูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่อง ทำอย่างไรดี?

3.6.  เศร้า!!! แฟนบอกเลิก

3.7.  แอบชอบเพศเดียวกัน ผิดปกติ?

3.8.  ปรับตัวเข้ากับ room mate ไม่ได้สักที

3.9.  ช่วยด้วยฉันวิตกทุกเรื่องเลย

4. เทคโนโลยีกับวัยรุ่น

4.1.  การใช้สื่ออย่างเหมาะสม

4.2.  ภัยที่มากับสื่อ

5. โภชนาการและภัยเรื่องยา

5. โภชนาการและภัยเรื่องยา

5.1.  ยาลดความอ้วน

5.2.  ยาทำสวย : gluta

6. ปรึกษาปัญหาการเรียนและอาชีพ

6.1.  ที่ฉันอยู่มันเป็นคณะที่ใช่หรือเปล่า?

6.2.  ตะกายมีน ทำไงดี?

6.3.  จบแล้วจะไปไหนดี?

หมายเหตุ  ติดต่อ/นัดหมายที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +66 2849 4502 หรือ คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) โทร. +66 2441 0601 – 8 ต่อ 1202, 1208 หรือ +66 9 4461 2407  ทุกวันเวลาราชการ 09.00 น.-16.00 น. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คลินิกวัยทีน