15/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม University Presidents Meeting (UPM) ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

13/05/2024

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่องเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2567 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

09/05/2024

ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือก หลักเกณฑ์ และการจัดเก็บค่าบำรุงการใช้พื้นที่สำหรับผู้ขอใช้พื้นที่จัดตลาดนัด

07/05/2024

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานรุกขกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการงานรุกขกรรม”