28/10/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: WE ARE GEN S”

25/10/2023

โครงการ “Green University” ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ

21/10/2023

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Nasional ประเทศอินโดนีเซีย

19/10/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Medicine, Public health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย