04/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27/10/2022

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

24/10/2022

แผนพัฒนาโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24/10/2022

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบบำบัดน้ำเสีย”