12/07/2018

สนามหญ้าโดยรอบอาคารเอนกประสงค์

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่โดยรอบพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 600 ตารางเมตร รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)
12/07/2018

ลานจอดรถชั่วคราว P5

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านข้างอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 7,000 ตารางเมตร รายละเอียด : สามารถจอดรถยนต์ได้ 267 คัน มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)
12/07/2018

ลานจอดรถชั่วคราว P4

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านหน้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 2,500 ตารางเมตร รายละเอียด : สามารถจอดรถยนต์ได้ 90 คัน รถบัส 19 คันมีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)
12/07/2018

ลานจอดรถชั่วคราว P3

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านหลังคณะเทคนิคการแพทย์ ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร รายละเอียด : สามารถจอดรถยนต์ได้ 156 คัน มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)