ลานจอดรถชั่วคราว P5
12/07/2018

สนามหญ้าโดยรอบอาคารเอนกประสงค์

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่โดยรอบพื้นที่อาคารอเนกประสงค์

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 600 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)