ลานจอดรถชั่วคราว P1
12/07/2018
ลานจอดรถชั่วคราว P4
12/07/2018

ลานจอดรถชั่วคราว P3

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านหลังคณะเทคนิคการแพทย์

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : สามารถจอดรถยนต์ได้ 156 คัน มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)