MU Salaya Park
12/07/2018
ลานจอดรถชั่วคราว P3
12/07/2018

ลานจอดรถชั่วคราว P1

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ด้านข้างอาคารสิริวิทยา

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : สามารถจอดรถยนต์ได้ 169 คัน มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)