02/12/2022

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี

28/11/2022

งานเดิน-วิ่ง “MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7”

25/11/2022

การประชุม Asian Sustainable Campus Network 2022 Conference (ASCN2022 Conference)

15/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล MU-ECODATA