06/10/2022

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนา เรื่อง “ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”

07/10/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 36 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

21/10/2022

มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) รับรางวัล Mahidol Science Communicator Awards 2022 ในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 24 นิตยสารโลกวันนี้