09/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ก้าวสู่ปีที่ 47 หนังสือพิมพ์มติชน

11/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

15/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 16 ปี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส)

26/01/2024

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ม.มหิดล บรรยายกิจกรรมให้ความรู้ “การบริหารจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2567