17/05/2022

ม.มหิดล พร้อมส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชบรรลุเป้าหมาย BCG เศรษฐกิจชาติ

27/06/2022

Mahidol proposes BCG economic model to revive APEC after COVID

01/07/2022

ยุทธศาสตร์ BCG ขับเคลื่อนฟื้นฟูภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหลังวิกฤติ COVID-19

02/11/2022

ม.มหิดล แนะผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรปลอดภัย สนองนโยบาย BCG