หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

tewon

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป


Email : tewon.kon@mahidol.ac.th
manita

นางมนิตา รัตนเสถียร

02-849-6460


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : manita.kho@mahidol.ac.th
Uaychai

นายอวยชัย แสงฟ้า

02-849-6460


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Email : uaychai.sae@mahidol.ac.th
3/5 - (14 votes)