หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร

tewon

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป


Email : tewon.kon@mahidol.ac.th
DSC_1174

นายดุษฏี ดวงพุฒิ

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : dusadee.dua@mahidol.ac.th
DSC_1297

นางสาวพัทยา ฉัตรทอง

02-849-6206


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pattaya.kha@mahidol.ac.th
DSC_1474

นางสาวชฎาพร ดีช่วย

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : chadaporn.dee@mahidol.ac.th
DSC_1900

นางสาวหรรษา ชวนชัยสิทธิ์

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : hansa.chu@mahidol.ac.th
2.5/5 - (8 votes)