หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร

tewon

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป


Email : tewon.kon@mahidol.ac.th
DSC_1297

นางสาวพัทยา ฉัตรทอง

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์

02-849-6206


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
Email : pattaya.kha@mahidol.ac.th
DSC_1900

นางสาวหรรษา ชวนชัยสิทธิ์

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : hansa.chu@mahidol.ac.th
DSC_1474

นางสาวชฎาพร ดีช่วย

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : chadaporn.dee@mahidol.ac.th
DSC_1174

นายดุษฏี ดวงพุฒิ

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : dusadee.dua@mahidol.ac.th

ประกาศ / คำสั่ง/ ข้อบังคับ

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

  • แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 
  • แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย (สีชมพู) 
  • แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิกการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) (สีเขียว) 
  • แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
  • แบบบขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์สำนักงานอธิการบดี 
2.5/5 - (8 votes)