เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปี 2573 เป้าหมายเหล่านี้คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตนเอง เราควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

Highlight

S__18980897
กองบริหารงานทั่วไป รับมอบกระดาษจากบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด
1
การบริหารจัดการขยะ (ประเภทกระดาษ) กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
S__4513854-3
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2566
001
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
13
ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
S__12886051
กองบริหารงานทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “Lean in Back Office” ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
85F51189-F4B6-4E07-A761-B1709CEDCCB7
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมและบรรยายในงานมหกรรมฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2566
173910
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2566
S__7610395
กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Progress & Info

E-WEB-Goal-01SDGs-01
E-WEB-Goal-02SDGs-02
E-WEB-Goal-03SDGs-03
E-WEB-Goal-04SDGs-04
E-WEB-Goal-05SDGs-05
E-WEB-Goal-06SDGs-06
E-WEB-Goal-07SDGs-07
E-WEB-Goal-08SDGs-08
E-WEB-Goal-09SDGs-09
E-WEB-Goal-10SDGs-10
E-WEB-Goal-11SDGs-11
E-WEB-Goal-12SDGs-12
E-WEB-Goal-13SDGs-13
E-WEB-Goal-14SDGs-14
E-WEB-Goal-15SDGs-15
E-WEB-Goal-16SDGs-16
E-WEB-Goal-17SDGs-17
E_SDG_logo_UN_emblem_square_WEB-scaledE_SDG_logo_UN_emblem_square_WEB-scaled
4/5 - (4 votes)