มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15/09/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17/08/2023

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ กองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยผู้แทนกองกฎหมาย กองคลัง หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร กองบริหารงานทั่วไป และหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาต ประสิทธิมาภรณ์ Manager -Banpong Mill Social Responsibility ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการบริหารจัดการกระดาษเก่าประเภทกระดาษเขียน หนังสือราชการ เข้าสู่ระบบรีไซเคิลกระดาษ เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใหม่ ตามแนวทาง SCG Circular รวมถึงเยี่ยมชมขั้นตอนในการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการ Recycle ณ โรงงาน SCG Paper อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

5/5 - (2 votes)