01/07/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี Nation Group

30/06/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรม Performance Management System

06/06/2023

Sustainability and queer : When two worlds collide

03/08/2022

งานสื่อสารองค์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1