08/04/2022

ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์ข่าวสด

29/12/2022

งานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 กองบริหารงานทั่วไป

07/04/2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2565

24/03/2022

อบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ Service Excellence