28/12/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566

02/03/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (2 มีนาคม 2566)

24/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาคมมหิดลร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2566

03/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖