กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
17/02/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
09/02/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 25 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบรรยายในหัวข้อ “7 เรื่อง ‘ทราบแล้วเปลี่ยน’ ถ้าอยากเรียนมหิดล” ร่วมโดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 90 หน่วยงาน มีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง ในภาคใต้ เข้าร่วมงานประมาณ 12,000 คน พร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในปีการศึกษา 2567 คุณสมบัติ และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

5/5 - (3 votes)