กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะจากสถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการสำนักงานสีเขียว
29/06/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดีปีใหม่ 2566 แก่สื่อมวลชน
07/02/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

5/5 - (2 votes)