มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมและบรรยายในงานมหกรรมฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2566
24/02/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15/09/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565 และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

5/5 - (2 votes)