กองบริหารงานทั่วไป จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
04/08/2023
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแสดงนิทรรศการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24/11/2023

กองบริหารงานทั่วไป รับมอบกระดาษจากบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป รับมอบกระดาษจากบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด (ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการรักษ์โลก รักรีไซเคิล : นำกระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่) จำนวน 115 รีม เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใหม่

4.2/5 - (5 votes)