มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในงาน “นิทรรศการการอุดมศึกษา” ณ โรงเรียนราชินีบน
09/08/2023
กองบริหารงานทั่วไป รับมอบกระดาษจากบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด
06/07/2023

กองบริหารงานทั่วไป จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 นายไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ กล่าวรายงาน โดยมี คุณปิยะวัชร์ พุทธปฏิโมกข์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รู้จักวิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ เช่น วิธีการใช้อุปกรณ์การดับไฟ การปฐมพยาบาล ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย

4/5 - (4 votes)