06/07/2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2565

01/08/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 76 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

02/08/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

03/08/2022

งานสื่อสารองค์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ครั้งที่ 1