07/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 33 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

11/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25

21/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานทั่วไป จัดโครงการสัมมนาบุคลากรยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization Development Strategy)

25/11/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 56 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7