25/05/2022

กองบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ Workshop กับผู้ใช้หลัก (Key Users) ระบบบริหารเอกสารออนไลน์ (Mahidol Digital Form Online Project) (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) จากกลุ่มเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเลขานุการคณะ

27/05/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

01/06/2022

โครงการอบรมสุดยอดเลขาฯ

07/06/2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565