07/12/2022

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยาย เรื่อง Flagship ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

22/12/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับนายอำเภอพุทธมณฑลในการทำงานร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

29/12/2022

งานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 กองบริหารงานทั่วไป

29/12/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566