22/02/2021
สุขใจที่ปลายปากกา

โครงการ สุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

22/02/2021

อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักรายเดือน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

24/02/2021
20210224_scholarship_banner

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ กำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” (ทุนรายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

24/02/2021
20210224_covid19scholarship_banner

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

25/02/2021
20200225_soldier_banner

รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2564

10/03/2021
financial HIDEF

“ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”

10/03/2021
townhall_banner

TOWN HALL MEETING 2021

10/03/2021
20210310_health

📢📢 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ สบายๆ อยากถามเรื่องสุขภาวะทางเพศเรื่องอะไรก็ให้ถามมา 💬

12/03/2021
20211203_sport_banner

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล