สุขใจที่ปลายปากกา
โครงการ สุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่
22/02/2021
townhall_banner
TOWN HALL MEETING 2021
10/03/2021

“ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”

financial HIDEF
financial HIDEF

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม

ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค

 โดย อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์

นักวางแผนการเงินอิสระ CFP

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Webex

** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code

หรือเข้าไปที่    https://forms.gle/XpgY33Y3uLXeZMQ17