20210216_scholarcovid19_banner
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
16/02/2021
20210224_scholarship_banner
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ กำหนด และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” (ทุนรายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563
24/02/2021

อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักรายเดือน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

20210222_dorm_fee
📣 มาแล้วจ้าาาา สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมห้องพักรายเดือน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)
✅ เปิด Walk-in เข้าพักและชำระเงินผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา บ้านศรีตรัง (หอ11)
❌ ยกเว้น นักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
🚺 หอพักหญิง
🔹บ้านศรีตรัง (หอ11) พักได้ 4 คน/ห้อง
🔹บ้านลีลาวดี (หอ10) พักได้ 4 คน/ห้อง
🚹 หอพักชาย
🔸บ้านชัยพฤกษ์ (หอ6-7) พักได้ 2 คน/ห้อง
🔸บ้านกันภัยมหิดล (หอ8-9) พักได้ 2 คน/ห้อง
📍ประกาศเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1csaMq223dovafmL…/view…
📞 สอบถามรายละเอียด โทร. 066 104 5599