13/11/2020
กยศ มหิดล

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

17/11/2020
mustudentaffairs_HIDEF_I

ASEAN In Today’s World 2021 Online Program

โอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม มาถึงแล้ว รับสมัครนักศึกษาชิงทุนเข้าร่วมโครงการ ASEAN In Today’s World 2021 Online Program >>>มูลค่าทุนละ 81,200 JPY จำนวน 5 ทุน
17/11/2020
mustudentaffairs_HIDEF_F

ปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monster

17/11/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการ “การปรับ mindset และวางแผนการลงทุน”

18/11/2020
ทุนการศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2564

18/11/2020
กีฬานักศึกษา มหิดล

แจ้งปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย

25/11/2020
muhome

ประกาศเลื่อน การจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษา 2/2563

26/11/2020
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2563

07/12/2020
Mahidol Line official

Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล