30/03/2021

แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษา ต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

01/04/2021
20210401_open_banner

เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสากล-ไทย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

01/04/2021
linkedin_banner

“MU in LEARNING”

01/04/2021

CPR Road Show

05/04/2021
health banner

งดให้บริการ “หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health)”

09/04/2021
raknongconcert_cover

รักน้อง Online Concert

09/04/2021
20210409_happyinside

ประกาศผลกิจกรรม “HAPPY INSIDE: Write a Short Story”

10/04/2021

การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ Covid – 19

10/04/2021

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีที่นักศึกษาทำประกัน Covid-19 กับมหาวิทยาลัยมหิดล