แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรและนักศึกษา ต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
30/03/2021
linkedin_banner
“MU in LEARNING”
01/04/2021

เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสากล-ไทย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

20210401_open_banner
20210401_open

🎉🎉 เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสากล-ไทย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

📌 โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ ดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) พร้อมติดสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าใช้บริการ
2. ลงชื่อเข้า-ออก ที่หน้าห้องก่อนการเข้าใช้บริการ
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังใช้บริการ
4. จำกัดเวลาและจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 5 คน คนละ 1 ชั่วโมง/วัน
5. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
6. เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของไวรัส

📌 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

📌 สามารถลงชื่อจองเพื่อเข้าใช้บริการได้ที่หน้าห้อง (วันต่อวันเท่านั้น)

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (พี่ตู่, พี่วิเชียร) โทร. 0-2849-4236