ทุนการศึกษา มหิดล
ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2564
18/11/2020
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2563
26/11/2020

ประกาศเลื่อน การจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษา 2/2563

muhome
muhome
ประกาศเลื่อน การจองหอพักและชำระเงินทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษา 2/2563
ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563
“เนื่องจากทางหอพักจะมีการดำเนินการเพื่อสำรวจความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่”
ทั้งนี้ ทางหอพักจะประชาสัมพันธ์กำหนดการให้ทราบอีกครั้งที่หน้าเพจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 066 104 5599