Author

17/02/2023

ม.มหิดล เตรียมเปิดอบรม “ทักษะพร้อมใช้” ดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลออนไลน์

ให้คะแนน
17/02/2023

ม.มหิดล ปรับปรุง ป.โท ชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ รับสมัครครอบคลุมผู้จบวิทย์สุขภาพ

ให้คะแนน
17/02/2023

ม.มหิดล ร่วมเสกสรรค์เมนูข้าวโอ๊ตจาก “อาหารสู้ชีวิต” สู่ “อาหารเพื่อชีวิต”

5/5 - (1 vote)
17/02/2023

ม.มหิดล ยืดอกรับบท “พี่เลี้ยง” ผลิตป.โทและเอก ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับโลก

ให้คะแนน
14/02/2023

ครั้งแรกในไทย ม.มหิดล เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ผลิตป.เอก “พยาบาลนวัตกร”

ให้คะแนน
14/02/2023

ม.มหิดล สานต่อพลังหนุนส่งองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์สู่ความยั่งยืน

ให้คะแนน
14/02/2023

ม.มหิดล เปิดอาณาจักรข้อมูลสุขภาพ สู่ความหวังใหม่เพื่อคนไทยใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ให้คะแนน
14/02/2023

ม.มหิดล จับเทรนด์ “อนาคตศาสตร์” สร้างสรรค์รายวิชาออนไลน์

ให้คะแนน
07/02/2023

ม.มหิดล เร่งสร้างขุมพลังยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ให้คะแนน
07/02/2023

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการสอนผลิตจักษุแพทย์คุณภาพ

ให้คะแนน
07/02/2023

ม.มหิดล เผยความลับทางธรรมชาติของ “เห็บ” สู่การวิจัยยับยั้งโรคอุบัติใหม่

ให้คะแนน
07/02/2023

ม.มหิดล พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สนับสนุนงานวิจัยยกระดับเศรษฐกิจชาติ

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)