Author

04/11/2022

ม.มหิดล เปิด ห้องเรียนออนไลน์ ฝึก “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก”

ให้คะแนน
04/11/2022

ม.มหิดล สร้างความเชื่อมั่นเครื่องมือแพทย์ปลอดภัย ได้มาตรฐานโลก ISO 13485:2016

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล วิจัยผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง สู้วิกฤติ COVID-19 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ 100%

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล เปิดโลกเมตาเวิร์สท่องอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติครั้งแรก

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดบำบัดน้ำเสียจากโรงงานช่วยโลกพ้นวิกฤติมลพิษ

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ” (Smart Digital Library) ปรับโฉมสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบไร้ขีดจำกัด รองรับชีวิตวิถีใหม่

4/5 - (2 votes)
03/11/2022

ม.มหิดล จัดทำคู่มือ “พลเมืองช่างคิด: การสืบสอบเชิงปรัชญากับพลเมืองประชาธิปไตย” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “อยู่อย่างเข้าใจและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล ยกระดับมาตรฐานกายภาพบำบัด เตรียม”benchmark” เพื่อไปสู่ระดับเอเชีย

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล ส่งต่อแนวคิด “ปรีชาญาณนคร” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

ให้คะแนน
03/11/2022

ม.มหิดล แนะ “รวมกลุ่มไทยเที่ยวไทย” สู้วิกฤติอาหารและพลังงานอย่ามองผ่าน “เมืองรอง”

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)