Author

17/05/2022

ม.มหิดล วอนคนไทยไม่ทอดทิ้งอาชีพเกษตร

ให้คะแนน
17/05/2022

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล วิจัยมาลาเรีย ติดอันดับ Top2% อ้างอิงระดับโลก

ให้คะแนน
17/05/2022

ม.มหิดล จุดประกายความหวังนักวิจัยทุกสาขา บูรณาการด้วยเทคโนโลยี AI

ให้คะแนน
17/05/2022

ม.มหิดล ชี้ทางออกวิกฤติ COVID-19 สร้าง “Social Lab” เสริมแกร่งสุขภาวะชุมชน ก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

ให้คะแนน
17/05/2022

ม.มหิดล – ไบโอเทค ค้นพบ “โพรไบโอติกส์ต้านโรคสัตว์น้ำ” จากการวิจัยในระดับ “ยีน” ครั้งแรก

ให้คะแนน
17/05/2022

ม.มหิดล พร้อมส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชบรรลุเป้าหมาย BCG เศรษฐกิจชาติ

ให้คะแนน
17/05/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมจำลองเสริมการเรียนรู้ลอจิกเกต เสริมพื้นฐานวิชาดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาป.ตรี

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)