Author

17/01/2023

ม.มหิดล – St. Mary’s University สหรัฐอเมริกา วิจัยฝึกใช้ขาเทียมทางไกล

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล เปิดห้องเรียนพฤกษศาสตร์สร้างสุนทรียะ ด้วย “ศิลปะกินได้” จากสมุนไพรรอบตัว

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล ชี้งานวิจัยพบภาวะวูบเป็นลมหมดสติ 80% เป็นผู้สูงวัย สาเหตุจากทั้งโรคหัวใจ และอื่นๆ

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล – ลดเสี่ยง “หมอตำแยจำเป็น” เปิดสอน “ผดุงครรภ์ออนไลน์” ครั้งแรก

ให้คะแนน
17/01/2023

ม.มหิดล จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณเพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในภาคกลาง

ให้คะแนน
03/01/2023

ม.มหิดล เปิดโลกมหัศจรรย์ ศึกษาวิจัยโรคเมตาบอลิกในมนุษย์ ด้วยโมเดลของปลาม้าลาย (Zebrafish model)

ให้คะแนน
03/01/2023

ม.มหิดล ภูมิใจนวัตกรรม “หุ่นฝึกฉีดยา” ฝึกทักษะ นศ.พยาบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความแม่นยำ และชำนาญ

ให้คะแนน
03/01/2023

ม.มหิดล จุดประกายลดโลกร้อน อุ่นไอมิตรภาพ ด้วย “ผักระเบียงรัก”

ให้คะแนน
28/12/2022

ม.มหิดล คืน “เสาหลักอันแข็งแรง” ให้กับร่างกายคนไทยประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องตรวจวัดการทรงท่าและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง”

ให้คะแนน
28/12/2022

ม.มหิดล ส่งเสริมการใช้ภาษาและวัฒนธรรม เปลี่ยนโลกที่แตกต่างสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยนวัตกรรม MU Thai Test

ให้คะแนน
28/12/2022

ม.มหิดล เผยกลยุทธ์บรรลุเป้าหมาย “9 to Zero” เพียงไม่หยุดที่จะตั้งคำถาม

ให้คะแนน
28/12/2022

ม.มหิดล บ่มเพาะนักศึกษาด้วยหลัก “พุทธเศรษฐศาสตร์” ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความหมายของมนุษย์ (ผู้มีใจสูง) และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)