Author

21/12/2022

ม.มหิดล จัดทำ E-book “ทันตวิภาคฟันน้ำนม” เปิดรับวันใหม่สู่การมีสุขภาพฟันที่ดี

ให้คะแนน
21/12/2022

ม.มหิดล เชื่อมั่นใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไทย เข้าถึงการรักษา และชีวิตยืนยาว

ให้คะแนน
21/12/2022

ม.มหิดล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SDGs สอดรับนโยบาย BCG ตามมติเอเปค – ผลักดันประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่เศรษฐกิจ

ให้คะแนน
21/12/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “MALI” สื่อช่วยสอนกายวิภาคศาสตร์และกิจกรรมบำบัดสำหรับนศ.กายภาพบำบัดเสริมจริยธรรม

ให้คะแนน
20/12/2022

ม.มหิดล พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานโลกพัฒนาศักยภาพตรวจสารต้องห้ามนักกีฬา ควบคู่งานวิจัย

ให้คะแนน
20/12/2022

ม.มหิดล เสริมทักษะสู่การเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ให้คะแนน
20/12/2022

ม.มหิดล หนุนองค์กรให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ให้คะแนน
20/12/2022

ม.มหิดล หวังคนไทยห่างไกลภัยจากอาหารรสเค็ม ด้วยนวัตกรรม “แบบทดสอบความชอบรสเค็ม”

ให้คะแนน
15/12/2022

ม.มหิดล ค้นพบยาใหม่ยับยั้ง “เชื้อวัณโรคสายพันธุ์ L1.2”

ให้คะแนน
15/12/2022

ม.มหิดล ร่วมออกแบบและพัฒนาการจัดการขยะ ด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ให้คะแนน
15/12/2022

ม.มหิดล ค้นพบทางเลือกใหม่ ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกได้โดยไม่ต้องเจาะเลือด

ให้คะแนน
15/12/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนา “อุปกรณ์เพิ่มความหนาแน่นฉนวนถังไครโอเจนิคด้วยวิธีการสั่นสะเทือน” เพื่ออุตสาหกรรมประเทศ

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)