Author

02/11/2022

ม.มหิดล เติมฝันสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ “SIDE BY SIDE WITH THE THAILANDPHIL”

ให้คะแนน
02/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรม “บอร์ดเกม The Plantstery ปริศนาพฤกษาสู้โรค” ส่งเสริมชุมชนรู้ค่า “ถุงยังชีพจากธรรมชาติ”

ให้คะแนน
02/11/2022

ม.มหิดล ภูมิใจนำวิชาการหุ่นยนต์ฝั่งเอเชีย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 นี้ ที่ไบเทค บางนา

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล สร้างเครื่องมือ “แกะรอยเท้ายาปฏิชีวนะ” ช่วยโลกพ้นวิกฤติเชื้อดื้อยา

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยจักษุแพทย์คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ลดเสี่ยงตาบอดไม่รู้ตัว

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล รวมพลังสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Positive Social Change)

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดลใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย COVID-19 ปอดติดเชื้อ

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ติดจรวดสู่โลกอนาคต

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล เสริมแรงขับเคลื่อนสู่สังคมสร้างสรรค์ ด้วยพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล มอบความหวังประชากรโลก ช่วยกลุ่มเสี่ยงวัย 1-9 ปีรอดพ้นไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล แจ้งข่าวดี พร้อมให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

ให้คะแนน
01/11/2022

ม.มหิดล ดัน “Pilot Plant” เตรียมพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล มอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็นของขวัญแด่คนไทย

ให้คะแนน
4.7/5 - (4 votes)